Mountain Sheep Spring, AZ-UT

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Mountain Sheep Spring