Montezuma NW, KS

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Montezuma NW