Tres Lagunas, NM

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Tres Lagunas