Mastodon Mountain, ID

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Mastodon Mountain