93030

Chart Scale: 1 to 1,071,000

Mui Da Nang to Mui Bai Bung

55" wide by 36" tall